کلیسای کانتور معروف به "برج ناقوس" به دست روس ها ساخته شده است. این کلیسای کوچک دارای طرحی چلیپایی و محراب آن رو به شرق است.

ورودی کلیسا در ضلع غربی آن قرار داردو شامل فضای ورودی یا سقف شیب دار است. پس از ورودی، پیش فضای هال قرار دارد که بالای آن برج ناقوس کلیسا با ارتفاع حدود یازده متر به چشم می خورد. هال شامل نمازخانه و محراب است و در دو طرف آن دو فضای مستطیل شکل قرار دارد. فضای محراب به شکل نیم دایره است و بر فراز آن گنبدی قرار گرفته است. فضای نمازخانه دارای گنبد و فضاهای جانبی آن دارای پوشش تخت است. در نمای خارجی این کلیسا ستون های تزیینی دیده می شود.

محوطه نسبتا وسیعی که اینکبه خیابان های دارایی، بوعلی و خیام محدود می شود _شمال محله پنبه ریسه_ در اواخر دوره قاجار در اختیار اتباع دولت روسیه قرار داشت. علاوه بر ساختمان کنسولگری روسیه در قزوین، تاسیسات دیگری نظیر آب، سالن تئاتر و باله و غیره... در آن برای استفاده مهندسان و کارکنان روسی شاغل در پروژه راه شوسه قزوین احداث شده بود.

از جمله این بناها کلیسای کوچکی است که در جنوب شرقی این مجموعه واقع شده و به نام کلیسای کانتور شناخته می شود. در این اثر پلان چندضلعی نامنظم،نمای آجری قرمز، پوشش شیروانی گنبدها به همراه آجر لعابدار و نوآوری در فرم های تزیینی هندسی، معماری کاملا متفاوتی با سایر بناهای استان ارائه می شود.

در ورودی کلیسا پس از عبور از ایوان کوچکی که نیم متر از سطح زمین بالاتر است و با ستون های چوبی برپا شده و سقفش از شیروانی است با قوسی هلالی از جانب غرب باز می شود و به سالن اصلی و دو اتاق کوچک در شمال و جنوب آن می پیوندد که هر کدام با پنجره های نعل اسبی به بیرون ارتباط دارند. تاکید بر اجرای طاق و قوس در داخل بنا چشمگیر است و در طاقچه ها و ورودی اطاق ها و سرسراها دیده می شود. تزیینات گچبری جالبی نیز در داخل و قسمتی از نمای بیرونی غربی به کار رفته است. از بیرون در دو طرف در ورودی با گچبری برجسته نقش صلیبی را در داخل تاج گلی درآورده و به این ترتیب تنها قسمت نمای بیرونی را که آجری نیست به شکل متفاوتی تزیین کرده اند. نمای خارجی کلیسا یکسره از آجر قرمز است و دور تمامی پنجره ها که صورت نعل اسبی کشیده دارند، دو ردیف آجرکاری برجسته استفاده شده است.در ضلع جنوبی سه نیم ستون استوار برج مانندی در محل تقاطع اضلاع بنابرآورده و سر ستون های آن را با آجر کاری برجسته حلزونی شکل تزیین کرده اند که در بالای آن و فاصله بین ستون ها یک نوار آجرکاری برجسته به صورت 8 و عرض نیم متر به چشم می خورد.

برج ناقوس در ضلع غربی کلیسا قرار گرفته است: یک چهار طاقی ساده که بر روی دهلیز ورودی بنا شده و در چهار ضلع، پنجره های نعل اسبی دارد. بر بالای پنجره ها یک ردیف آجرکاری برجسته به صورت 8 انجام گرفته و در جلوی پنجره های ضلع شمالی و جنوبی برج، دو نیم ستون متصل به دیوار و دو ستون استوانه ای پیش آمده به جنبه تزیینی آن کمک کرده اند. بر روی این چهار طاقی یک بنای هشت ضلعی کوچک تر قرار دارد که محل نواختن ناقوس بوده است. پوشش این برج، گنبدی فیروزه ای است که از گردن کشیده ای برخوردار است. آرامگاه یک خلبان روسی نیز در محوطه جنوبی کلیسا واقع شده است.

 

 

 

نظرات


در یک نگاه:

کلیسای کانتور معروف به "برج ناقوس" به دست روس ها ساخته شده است. این کلیسای کوچک دارای طرحی چلیپایی است و محراب آن رو به شرق است.
Designed and implemented by
Web Analytics