این آبگیر در انتهای خیابان تبریز که یکی از محلات کم آب شهر است، توسط مرحوم حاج کاظم کوزه گر در سال 1256 (ه.ق) بنا و زیباترین آب انبار شهر قزوین محسوب می شود. آب انبار دارای سردری زیبا مزین به کاشی و طاق رسمی بندی و کتیبه سنگی است. راه شیر آب انبار دارای سی و سه پله و سقفی با قوس جناقی است.مخزن آبگیر پلانی مستطیلی دارد و با طاق و تویزه پوشش داده شده و قطر دیوارهای آن به سه متر می رسد که می تواند بیش از 230هزار لیتر آب را در خود ذخیره کند. دو بادگیر یا هواکش بلند مزین به کاشی و آجرتراش که در پایین چهارضلعی است و سپس به هشت ضلعی تبدیل می شود و دو کتیبه مرمرین به نستعلیق ممتاز از برجستگی های خاص این آب انبار به شمار می روند.

از ویژگی های دیگر این آب انبار وجود دو بادگیر به ارتفاع هشت متر با تزیینات کاشیکاری است.
 

نظرات


Designed and implemented by
Web Analytics