آب انبار مسجد جامع در جلوخان مسجد جامع عتیق قرار دارد. به گواه کتیبه ورودی آن در زمان سلطنت شاه سلیمان صفوی 1104-1077( ه.ق) ساخته شده است.

یکی از دو گوشوار طرفین سردر آب انبار از بین رفته و دارای طرحی ساده است و از تزیینات متعارف نیز خبری نیست. مسقف راه شیر به شکل طاق آهنگ با قوس تیزه دار ساخته شده و دو فضا با طاق چهار بخشی در ابتدا و انتهای آن قرار دارد و سقف مشبکی در وسط کار تهویه را انجام می دهد. گنجایش مخزن راه شیر آب انبار 1800 متر مکعب است و با شیوه دو تویزه آجری و سه گنبد پوشش یافته و پلکانی جداگانه برای لایروبی دارد. جنس دیواره های آن از شفته آهک و  قطر دیوارهای چهار سوی مخزن به 2/40 متر می رسد. اتصال به شبکه اگوی شهری، کتیبه مرمرین به خط نستعلیق ممتاز ، راه شیر سی و هفت پله ای و کف سازی آجری که نحوه عایق بندی آن بسیار مهم است از ویژگی های این آب انبار به شمار می رود.

 

نظرات


Designed and implemented by
Web Analytics