این قلعه مرکز حکومت آل جستان و کنگریان و به نوشته حمداله مستوفی، جزء قلاع متصرفی اسماعیلیه بوده است. قلعه سمیران در منطقه تارم، بالای کوهی سنگی قرار دارد و فقط از سمت شمال می توان به آن راه یافت. رودخانه قزل اوزن از جنوب این کوه عبور می کند و در آن سوی رود، ارتفاعات بلند سنگی دیواره مانندی قرار گرفته است. به همین دلیل بیشتر استحکامات این قلعه در سمت شمالی آن ساخته شده است.

به روایت ناصرخسرو این قلعه دارای سه حصار است که هم اکنون دو حصار آن شناسایی شده است. سالم ترین قسمت قلعه دیواره شمالی آن است که چند برج مدور و باروهای کاملا سالم دارد. ارتفاع این دیواره حدود پانزده متر و از سنگ های لاشه و ملات گچ به ضخامت 2/40 متر شکل گرفته است. همچنین این دیواره دارای یک کلاف چوبی در ارتفاع یک متری است. قسمت غربی قلعه از نظر سبک ساختمانی با بخش شمال شرقی آن متفاوت است. در این بخش فقط بارو به چشم می خورد و برج های مدور دیده نمی شود و با توجه به عدم نفوذپذیری آن می توان نتیجه گرفت که داخل آن مسکونی بوده است. در داخل قلعه آثار واحدهای مسکونی قابل مشاهده است؛ اما امکان تهیه نقشه آن وجود ندارد. قلعه سمیران نیز مانند سایر دژها و بنابر سبک شهرسازی گذشته برای پناه بردن و مقاومت در برابر حملات مختلف ساخته شده است.

 

نظرات


در یک نگاه:

این قلعه مرکز حکومت آل جستان و کنگریان و به نوشته حمداله مستوفی، جز ء قلاع متصرفی اسماعیلیه بوده است.
Designed and implemented by
Web Analytics