برگی از تاریخ

  • 17 اردیبهشت 1396 ساعت:16:14:45
  • ناشناس

راز انتقال پایتخت صفویان از قزوین

شرح مقاله

آداب و رسوم مردم قزوین در مراسم مختلف

  • 4 اردیبهشت 1396 ساعت:17:4:35
  • منابع:behtour.com vazeh.com Beytote.com

آداب و رسوم مردم قزوین در مراسم مختلف

شرح مقاله

نام های قزوین از گذشته تا حال

  • 21 آذر 1395 ساعت:12:50:43
  • ناشناخته

آرساس، راژیا، کشوین، کاسپین، باب الجنه، قسوین

شرح مقاله

گروه ها

مقالات اخیر

مراسم سنتی پنجاه بدر

مراسم سنتی پنجاه بدر چیزی شبیه همان سیزده به در است که البته به آن اندازه شناخته شده نیست اما در میان مردم قزوین هنوز هم پابرجاست

برگی از تاریخ

راز انتقال پایتخت صفویان از قزوین

روستای مرگ

روستای مِرگ که به اشتباه «مَرگ» نیز تلفظ می‌شود، از جمله اولین روستاهای بخش الموت قزوین است و در مسیر قزوین - معلم کلایه قرار دارد

روستای چناسک

روستای چناسک یکی از روستاهای تاریخی قزوین در شهرستان آبیک در منطقه جغرافیایی شمال شرق شهر قزوین قرار دارد

آداب و رسوم مردم قزوین در مراسم مختلف

آداب و رسوم مردم قزوین در مراسم مختلف

Designed and implemented by
Web Analytics