تخفیف ویژه پانزده درصدی به مناسبت دهه کرامت از دهم تیرماه تا پایان تیر ماه، به میهمانانی اختصاص داده می شود که هنگام پذیرش عنوان کنند از طریق سایت، به هتل میرعماد مراجعه نمودند.

نظرات


Designed and implemented by
Web Analytics