از بین هفت در ورودی به ارگ سلطنتی صفویان، تنها در اصلی جنوبی که به خیابان و میدان شاه باز می شده و "عالی قاپو" نام داشته به یادگار مانده است. این بنا نخست در دوره شاه طهماسب ساخته شده و در زمان شاه عباس اول به صورت کنونی تغییر شکل یافته است، این سر در ورودی اصلی به دولتخانه صفوی به شمار می آمد. بنای سر در شامل ایوان رفیع ورودی با قوس تیزه دار و سه ردیف طاق نما در طرفین آن است. گوشواره هایی با ستون نماهای آجری در دو طبقه نمای سردر را تکمیل می کنند. بر پیشانی این سردر رفیع که 17 متر ارتفاع و قوسی تیزه دار دارد، کتیبه ای با کاشی معرق به خط ثلث جلی از علیرضا عباسی ، نقاش و خطاط معروف صفویه جلوه گر است که بر فراز آن پنجره مشبک بزرگی از کاشی قرار گرفته است.

هشتی متصل به ایوان ورودی به شکل هشت ضلعی است و در طرفین محور ورودی آن اتاق های نگهبانی قرار دارد. در این هشتی پلکان هایی دیده می شود که به طبقه بالا ، جایگاه نقاره زنان راه می یابند. کتیبه و شباک کاشی تنها تزیینات باقی مانده در ایوان ورودی است.

 

هتل میرعماد قزوین

نظرات


Designed and implemented by
Web Analytics