در مسیر كاروان روی قزوین به اصفهان، 48 كیلومتری جاده بوئین زهرا به ساوه کاروان‌سرای مادر شاهی هجیب قرار دارد كه عمر آن به دوره صفوی می‌رسد و یکی از کامل‌ترین و بهترین كاروانسراهای ایران به شمار می‌رود. کاروانسرایی با مساحت پنج هزار و 850 مترمربع و 36 حجره که یكی از كاروانسراهای وسیع و بی نظیر كشور است. برای دیدن کاروانسرای مادرشاهی هجیب باید به شمال غرب روستای هجیب در شهرستان بویین زهرا سفر کنید و از در جنوبی آن به فضای مربعی شکل کاروان سرا قدم بگذارید و در دالان‌های عصر صفوی قدم بزنید. به نوشته شاردن این کاروانسرا توسط زینب بیگم مادر شاه عباس اول، با هزینه‌ای معادل چهار هزار تومان ساخته شده و با بناهای الحاقی‌اش از جمله دو باغ، دو آب انبار، یک گرمابه و یک جویبار، بهترین کاروان‌سرای ایران به شمار می‌آمده است. این روزها اگر گذارتان به کاروان‌سرای هجیب بیفتد، داربست‌هایی را می‌بینید که در گوشه گوشه آن نصب شده‌اند تا این کاروان‌سرای بزرگ و تاریخی مرمت شود. برج‌ها، سر در، ضلع شمال غربی، ضلع جنوبی آن تا به حال مرمت شده و ضلع شرقی آن هم در دست مرمت است كه مراحل آوار برداری، مرمت بام، اجرای مجدد قسمت‌های فروریخته ایوان شرقی، اجرای طاقچه‌ها، مرمت كف ایوانچه‌ها از برنامه‌های مرمتی این بنا در ضلع شرقی هستند.

 

هتل میرعماد قزوین

هتل های قزوین

هتل در قزوین

نظرات


در یک نگاه:

در مسیر كاروان روی قزوین به اصفهان، 48 كیلومتری جاده بوئین زهرا به ساوه کاروان‌سرای مادر شاهی هجیب قرار دارد ...
Designed and implemented by
Web Analytics