شعبان شد و پیک عشق از راه آمد

عطر نفس بقیة الله آمد

با جلوه سجاد، ابوالفضل و حسین

یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد

 

حلول ماه شعبان و فرخنده ایام اعیاد شعبانیه بر عاشقان خجسته باد.
 

هتل میرعماد قزوین

هتل های قزوین

هتل در قزوین

نظرات


Designed and implemented by
Web Analytics